در حال نمایش یک نتیجه

آسیاب چکشی

آسیاب چکشی یک دستگاه صنعتی است که برای خرد کردن مواد استفاده می شود . این دستگاه شامل یک دستگاه تغذیه ، یک دستگاه ضربه دهنده (چکشی) و یک سیستم خروجی است. زمانی که مواد به داخل دستگاه تغذیه وارد می شوند در یک سرعت ثابت به دستگاه ضربه دهنده رسیده و توسط چکش ها مورد ضربه قرار می گیرند . این ضربات موجب شکسته شدن مواد وخرد شدن آنها می شود. پس از خروج از دستگاه ضربه دهنده ، مواد خرد شده به سیستم خروجی منتقل می شوند تا بعدا برای مصارف مختلف به کار بروند.