محصولات

ساخت و تولید انواع ماشین آلات و تجهیزات کارگاهی، پخت و سايش، انواع سيستم های گردگيـر، خردايش و انتقال و ذخيره مواد معدنی و اندازه گیری دقیق