در حال نمایش یک نتیجه

شوت

شوت ها به لحاظ محل استفاده و میزان فشار و ضربه حاصل از ریزش مواد بایستی دارای استحکام و مقاوت مناسبی در سیستم انتقال مواد باشند.