در حال نمایش یک نتیجه

مارپیچ

اسکرو کانوایر مارپیچ مکانیزمی به منظور انتقال مواد در حجم های  بالا در صنعت می باشد. در این مکانیزم پره های مارپیچ در یک محفظه گرد تابیده و مواد را از یک سو به سوی دیگر هدایت می کنند، در صنعت مدرن امروزی این مکانیزم معمولا بصورت افقی و با شیب کم به منظور تسهیل و افزایش راندمان انتقال مواد مورد استفاده قرار می گیرد، اما استفاده از این نوع نوار نقاله ها با در نظر گرفتن ملاحظات طراحی برای شیب های بیشتر نیز( تا شیب ۹۰ درجه یا همان حالت عمودی) امکان پذیر می باشد. اولین نوع نوار نقاله  در دوران باستان به منظور هدایت و یا پمپ آب آبیاری زمین های کشاورزی مورد استفاده قرار می گرفت.