برای بزرگ نمایی کلیک کنید

ایراسلاید

category-svgrepo-com

پخت و سایش

ایر اسلاید یکی از انواع سیستم های انتقال مواد تسمه ای میباشد . این نوع نقاله از تسمه ای تشکیل شده که به روی لایه ای از هوا حرکت می کند. ایده استفاده از این نوع نقاله ها از اوایل دهه 1970 در هلند شکل گرفت. این نوع از سیستم های انتقال مواد در کلیه جهات دقیقاً مشابه سطح فلزی بدنه تجهیزرفتار می کند. سر، پایه، موتور، چرخهای برگشت و تسمه ایر اسلاید ها دقیقاً مشابه دیگر سیستم های مشابه بوده و تنها تفاوت قابل ذکر ، دارا بون بدنه فلزی دایره شکل، زیر تسمه به جای چرخ هایی (با فاصله 3تا 5 فوت) می باشند.

نحوه کارکرد ایراسلاید

یک دمنده کوچک هوا را با فشار به زیر بدنه فلزی دمیده ، هوا باگذر از مجاری تعبیه شده از طریق حفره هایی به زیر تسمه دمیده شده و با ایجاد لایه نازکی از هوا زیر تسمه بین بدنه و تسمه فاصله ایجاد می کند.

دیگر دستگاه‌های ما