برای بزرگ نمایی کلیک کنید

سرند

category-svgrepo-com

پخت و سایش

این تجهیز به طور معمول پس از هر مرحله خردایش قرار می­گیرد و مواد خرد شده را کنترل می­کنند. در مدارهای خردایش از سرند برای طبقه ­بندی ذرات درشت از ریز نسبت به چشمه سرند، استفاده می شود. مهمترین پارامتر سرند چشمه سرند یا همان روزنه سرند می­باشد که بر اساس نیاز و مرحله مورد نظر متغیر می ­باشد

دیگر دستگاه‌های ما