ساخت تجهیزات کانوایر انتقال مواد و اسلایدگیت بیم های فولاد صبا

جزئیات

کارفرما

شرکت فولاد صبا

محل اجرا

بندرعباس، کیلومتر 13 جاده اسکله شهید رجایی
دیگر نمونه کارها