ساخت دستگاه Furnace Product Diverter پروژه احیا تربت حیدریه

جزئیات

کارفرما

شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

محل اجرا

تربت حیدریه
جهت بزرگنمایی بر روی تصویر کلیک کنید
دیگر نمونه کارها