ساخت دستگاه Special Parts Catallogue پروژه اصلاح محصول گل گهر سیرجان

جزئیات

کارفرما

شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

محل اجرا

سیرجان
جهت بزرگنمایی بر روی تصویر کلیک کنید
دیگر نمونه کارها