ساخت 200 عدد کاسه ضد سایش سالن اختلاط سیمان شمال

جزئیات

کارفرما

شرکت سیمان شمال

محل اجرا

مازندران - شهرستان نکا - رودخانه نکا
دیگر نمونه کارها