ساخت Truck Unloading Machine Pusher پروژه گندله سازی خرامه

جزئیات

کارفرما

شرکت مهندسی فکور صنعت تهران
جهت بزرگنمایی بر روی تصویر کلیک کنید
دیگر نمونه کارها