طراحی، ساخت، نصب ماشین آلات پروژه طرح توسعه فاز چهارم به ظرفیت 1000 تن گچ شرکت خراسان

جزئیات

کارفرما

شرکت گچ خراسان

محل اجرا

خراسان رضوی - مشهد
دیگر نمونه کارها