طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی طرح توسعه فاز سوم بظرفیت 1000 تن گچ شرکت گچ خراسان

جزئیات

کارفرما

شرکت گچ خراسان

محل اجرا

خراسان رضوی - مشهد
دیگر نمونه کارها