طراحی، ساخت و نصب واحد ذخیره سازی و بارگیرخانه به ظرفیت 1000 تن در هر شیفت برای شرکت سپیدگچ ساوه

جزئیات
دیگر نمونه کارها