طراحی، ساخت و نصب کلیه اسکروهای بخش مواد خام سیمان دلیجان

جزئیات

کارفرما

شرکت سیمان دلیجان

محل اجرا

دلیجان - روستاری راوه
دیگر نمونه کارها