طراحی الواتور – سیمان تهران خط 8 ،سیمان قشم

جزئیات

کارفرما

شرکت سیمان قشم

محل اجرا

جزیره قشم در کیلومتر 7 جاده درگهان
دیگر نمونه کارها