طراحی تعداد 60 دستگاه بگفیلتر جهت پروژه کارخانه سیمان سامان غرب

جزئیات

کارفرما

شرکت سیمان سامان غرب

محل اجرا

کرمانشاه،کیلومتر 12 جاده ماهیدشت
دیگر نمونه کارها