طراحی ساخت و نصب ماشین آلات پروژه طرح توسعه فاز II واحد 1000 تنی شرکت گچ خراسان

جزئیات

کارفرما

شرکت گچ خراسان

محل اجرا

خراسان رضوی - مشهد
دیگر نمونه کارها