طراحی و ساخت تعداد 25 عدد اسکرو کانوایر به سفارش سیمان خزر

جزئیات
دیگر نمونه کارها