طراحی و ساخت و نصب و بهره برداری واحد تولید گچ میکرونیزه شرکت گچبرگ

جزئیات

کارفرما

شرکت گچبرگ

محل اجرا

یزد- مهریز - کیلومتر ۵ جاده هرفته
دیگر نمونه کارها