طراحی 22 عدد نوار نقاله 20 متری ، 11 عدد نوار نقاله 50 متری، 3 عدد نوار نقاله به طول 3 کیلومتر،طراحی هاپر و استکر (خط 2 معدن ساریگونی)

جزئیات
دیگر نمونه کارها