پروژه داکت های احیا

جزئیات

کارفرما

شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

محل اجرا

احیا بردسیر
جهت بزرگنمایی بر روی تصویر کلیک کنید
دیگر نمونه کارها