ساخت تجهیزات طرح توسعه شامل بیش از ۱۵۰۰ متر نوار ، شوت، فیدر شرکت سیمان بجنورد

جزئیات

کارفرما

شرکت سیمان بجنورد

محل اجرا

بجنورد - قشلاق
دیگر نمونه کارها