ساخت بدنه اصلی وِسِل شرکت صنعتی فولاد کار الوند

جزئیات

کارفرما

شرکت صنعتی فولاد کار الوند

محل اجرا

البرز - شهرستان اشتهارد
دیگر نمونه کارها