ساخت چهار مجموعه چین کانوایر به همراه کلیه متعلقات و راه اندازی آن شرکت فولاد رشت

جزئیات

کارفرما

شرکت فولاد رشت

محل اجرا

رشت - جاده سراوان
دیگر نمونه کارها