ساخت ۱۵ عدد شافت اسکرو کانوایر شرکت سیمان صوفیان

جزئیات

کارفرما

شرکت سیمان صوفیان

محل اجرا

تبریز - کیلومتر 33 جاده مرند
دیگر نمونه کارها